1570 Kundfordringar hos intresseföretag

1570 Kundfordringar hos intresseföretag
I huvudkonto 1570 bokförs kundfordringar hos intresseföretag. Kundfordringar hos intresseföretag utgör tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Kundfordringar hos intresseföretag är tillgångar som man avser att behållas eller kommer att realiseras inom mindre än 1 år och kallas därför för omsättningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1571 Valfritt underkonto
1572 Valfritt underkonto
1573 Valfritt underkonto
1574 Valfritt underkonto
1575 Osäkra kundfordringar hos intresseföretag
1576 Valfritt underkonto
1577 Valfritt underkonto
1578 Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag
1579 Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag

Gå tillbaka till kontogrupp 15 Kundfordringar.