1580 Fordringar för kontokort och kuponger

1580 Fordringar för kontokort och kuponger

I huvudkonto 1580 bokförs fordringar för kontokort och kuponger. Fordringar för kontokort och kuponger utgör tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Fordringar för kontokort och kuponger är tillgångar som man avser att behålla eller kommer att realiseras inom mindre än 1 år och kallas därför för omsättningstillgångar.

Det finns inga fördefinerade underkontona för fordringar för kontokort och kuponger, utan man får skapa egna konton utifrån dem intäkter man har.

Om man tar emot betalning genom:
– kontokort eller kreditkort och använder exempelvis BABS-paylinks som leverantör så kan man skapa ett konto för BABS-fordringarna.
– rikskuponger eller friskvårdscheckar så kan man skapa ett konto för rikskuponger och friskvårdscheckar.
– andra typer av kuponger så kan man skapa ett konto för dessa kuponger.

1581 Valfritt underkonto
1582 Valfritt underkonto
1583 Valfritt underkonto
1584 Valfritt underkonto
1585 Valfritt underkonto
1586 Valfritt underkonto
1587 Valfritt underkonto
1588 Valfritt underkonto
1589 Valfritt underkonto

Gå tillbaka till kontogrupp 15 Kundfordringar.