1510 Kundfordringar

I bokföringskonto 1510 bokförs kundfordringar. Kundfordringar utgör tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Kundfordringar är tillgångar som man avser att behålla eller kommer att realiseras inom mindre än 1 år och kallas därför för omsättningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1511 Kundfordringar
1512 Belånade kundfordringar (factoring)
1513 Valfritt underkonto
1514 Valfritt underkonto
1515 Osäkra kundfordringar
1516 Tvistiga kundfordringar
1517 Valfritt underkonto
1518 Ej reskontraförda kundfordringar
1519 Nedskrivning av kundfordringar

Gå tillbaka till kontogrupp 15 Kundfordringar.