1520 Växelfordringar

I huvudkonto 1520 bokförs växelfordringar. Växelfordringar utgör tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Växelfordringar är tillgångar som man avser att behållas eller kommer att realiseras inom mindre än 1 år och kallas därför för omsättningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1521 Valfritt underkonto
1522 Valfritt underkonto
1523 Valfritt underkonto
1524 Valfritt underkonto
1525 Osäkra växelfordringar
1526 Valfritt underkonto
1527 Valfritt underkonto
1528 Valfritt underkonto
1529 Nedskrivning av växelfordringar

Gå tillbaka till kontogrupp 15 Kundfordringar.