1530 Kontraktsfordringar

I huvudkonto 1510 bokförs kontraktsfordringar. Kontraktsfordringar utgör tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Kontraktsfordringar är tillgångar som man avser att behållas eller kommer att realiseras inom mindre än 1 år och kallas därför för omsättningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1531 Kontraktsfordringar
1532 Belånade kontraktsfordringar
1533 Valfritt underkonto
1534 Valfritt underkonto
1535 Osäkra kontraktsfordringar
1536 Tvistiga kontraktsfordringar
1537 Valfritt underkonto
1538 Valfritt underkonto
1539 Nedskrivning av kontraktsfordringar

Gå tillbaka till kontogrupp 15 Kundfordringar.