1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter

I huvudkonto 1420 bokförs lager av tillsatsmaterial och förnödenheter. Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter utgör tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter är tillgångar som man avser att behålla i mindre än 1 år och kallas därför för omsättningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1421 Valfritt underkonto
1422 Valfritt underkonto
1423 Valfritt underkonto
1424 Valfritt underkonto
1425 Valfritt underkonto
1426 Valfritt underkonto
1427 Valfritt underkonto
1428 Valfritt underkonto
1429 Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter

Gå tillbaka till kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten.