1410 Lager av råvaror

I huvudkonto 1410 bokförs lager av råvaror. Lag av råvaror utgör tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Lager av råvaror är tillgångar som man avser att behålla i mindre än 1 år och kallas därför för omsättningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1411 Valfritt underkonto
1412 Valfritt underkonto
1413 Valfritt underkonto
1414 Valfritt underkonto
1415 Valfritt underkonto
1416 Valfritt underkonto
1417 Valfritt underkonto
1418 Valfritt underkonto
1419 Förändring av lager av råvaror

Gå tillbaka till kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten.