1440 Produkter i arbete

I huvudkonto 1440 bokförs produkter i arbete. Produkter i arbete utgör en tillgång och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Produkter i arbete är tillgångar som man avser att behålla i mindre än 1 år och kallas därför för omsättningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1441 Valfritt underkonto
1442 Valfritt underkonto
1443 Valfritt underkonto
1444 Valfritt underkonto
1445 Valfritt underkonto
1446 Valfritt underkonto
1447 Valfritt underkonto
1448 Valfritt underkonto
1449 Förändring av produkter i arbete

Gå tillbaka till kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten.