1460 Lager av handelsvaror

I huvudkonto 1460 bokförs lager av handelsvaror. Lag av handelsvaror utgör tillgångar och finns på tillgångsidan i balansräkningen. Lager av handelsvaror är tillgångar som man avser att behålla i mindre än 1 år och kallas därför för omsättningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1461 Valfritt underkonto
1462 Valfritt underkonto
1463 Valfritt underkonto
1464 Valfritt underkonto
1465 Lager av varor VMB
1466 Nedskrivning av varor VMB
1467 Lager av varor VMB förenklad
1468 Valfritt underkonto
1469 Förändring av lager av handelsvaror

Gå tillbaka till kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten.