1450 Lager av färdiga varor

I huvudkonto 1450 bokförs lager av färdiga varor. Lager av färdiga varor utgör en tillgång och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Lager av färdiga varor är tillgångar som man avser att behålla i mindre än 1 år och kallas därför för omsättningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1451 Valfritt underkonto
1452 Valfritt underkonto
1453 Valfritt underkonto
1454 Valfritt underkonto
1455 Valfritt underkonto
1456 Valfritt underkonto
1457 Valfritt underkonto
1458 Valfritt underkonto
1459 Förändring av lager av färdiga varor

Gå tillbaka till kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten.