1430 Lager av halvfabrikat

I huvudkonto 1430 bokförs lager av halvfabrikat. Lager av halvfabrikat utgör tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Tillgångar som man avser att behålla i mindre än 1 år kallas därför för omsättningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1431 Lager av köpta halvfabrikat
1432 Lager av egentillverkade halvfabrikat
1433 Valfritt underkonto
1434 Valfritt underkonto
1435 Valfritt underkonto
1436 Valfritt underkonto
1437 Valfritt underkonto
1438 Förändring av lager av köpta halvfabrikat
1439 Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat

Gå tillbaka till kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten.