1470 Pågående arbeten

I huvudkonto 1470 bokförs pågående arbeten. Pågående arbeten utgör tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Pågående arbeten är tillgångar som man avser att behålla i mindre än 1 år och kallas därför för omsättningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1471 Pågående arbeten, nedlagda kostnader
1472 Valfritt underkonto
1473 Valfritt underkonto
1474 Valfritt underkonto
1475 Valfritt underkonto
1476 Valfritt underkonto
1477 Valfritt underkonto
1478 Pågående arbeten, fakturering
1479 Förändring av pågående arbeten

Gå tillbaka till kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten.