1490 Övriga lagertillgångar

I huvudkonto 1490 bokförs övriga lagertillgångar. Övriga lagertillgångar utgör tillgångar och finns på tillgångsidan i balansräkningen. Övriga lagertillgångar är tillgångar som man avser att behålla i mindre än 1 år och kallas därför för omsättningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1491 Lager av värdepapper
1492 Lager av fastigheter
1493 Djur som klassificeras som omsättningstillgång
1494 Valfritt underkonto
1495 Valfritt underkonto
1496 Valfritt underkonto
1497 Valfritt underkonto
1498 Valfritt underkonto
1499 Valfritt underkonto

Gå tillbaka till kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten.