Bolagsskatt

Bolagsskatt /företagsskatt 2013 (2014): 22 %

Bolagsskatt /företagsskatt är en statlig inkomstskatt. Bolagsskatten /företagsskatten under räkenskapsår /inkomstår 2013 (taxeringsår 2014) för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag är 22 % av det skattemässiga resultatet före skatt.

Bolagsskatten /företagsskatten sänktes from räkenskapsåret /inkomståret 2013 (taxeringsår 2014).

Du kan läsa mer om statlig inkomstskatt och vad på vad den statliga inkomstskatten under räkenskapsår /inkomstår 2013 (taxeringsår 2014) är för andra personer (fysiska och juridiska) såsom privat personer, enskilda firmor och investeringsfonder.

Sänkt bolagsskatt /företagsskatt from 2013

Bolagsskatten /företagsskatten sänktes from 2013 från 26,3 % till 22 %