1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande

I huvudkontot 1060 tas hyresrätter, tomträtter och likanande upp. De utgör en tillgång och finns på tillgångsidan i balansräkningen.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1061 Hyresrätter
1062 Tomträtter
1063 Liknande
1064 Valfritt underkonto
1065 Valfritt underkonto
1066 Valfritt underkonto
1067 Valfritt underkonto
1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande
1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande

Gå tillbaka till kontogrupp 10 Immateriella anläggningstillgångar för att se andra immateriella anläggningstillgångar.