1040 Licenser

Bokföring av, bokföra, hur man bokför licenser

Licenser utgör en immateriell anläggningstillgång för företag och immateriella anläggningstillgångar finns bokförda på tillgångssidan i balansräkningen.

Licenser bokförs på bokföringskonto 1040 som är ett huvudkonto för bokföring av licenser.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om hur man bokför respektive underkonto genom att klicka nedan:

1041 Licenser
1042 Valfritt underkonto
1043 Valfritt underkonto
1044 Valfritt underkonto
1045 Valfritt underkonto
1046 Valfritt underkonto
1047 Valfritt underkonto
1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser
1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser

Gå tillbaka till kontogrupp 10 Immateriella anläggningstillgångar för att se andra immateriella anläggningstillgångar.