1030 Patent

Bokföring av, bokföra, hur man bokför patent

Patent utgör en immateriell anläggningstillgång för företag och immateriella anläggningstillgångar finns bokförda på tillgångsidan i balansräkningen.

Patent bokförs på bokföringskonto 1010 som är ett huvudkonto för bokföring av patent.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om hur man bokför respektive underkonto genom att klicka nedan:

1031 Patent
1032 Valfritt underkonto
1033 Valfritt underkonto
1034 Valfritt underkonto
1035 Valfritt underkonto
1036 Valfritt underkonto
1037 Valfritt underkonto
1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent
1039 Ackumulerade avskrivningar på patent

Gå tillbaka till kontogrupp 10 Immateriella anläggningstillgångar för att se andra immateriella anläggningstillgångar.