1070 Goodwill

I huvudkontot 1070 tas goodwill upp. De utgör en tillgång och finns på tillgångsidan i balansräkningen.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1071 Goodwill
1072 Valfritt underkonto
1073 Valfritt underkonto
1074 Valfritt underkonto
1075 Valfritt underkonto
1076 Valfritt underkonto
1077 Valfritt underkonto
1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill
1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill

Gå tillbaka till kontogrupp 10 Immateriella anläggningstillgångar för att se andra immateriella anläggningstillgångar.