1050 Varumärken

I huvudkontot 1050 tas varumärken upp. De utgör en tillgång och finns på tillgångsidan i balansräkningen.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1051 Varumärken
1052 Valfritt underkonto
1053 Valfritt underkonto
1054 Valfritt underkonto
1055 Valfritt underkonto
1056 Valfritt underkonto
1057 Valfritt underkonto
1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken
1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken

Gå tillbaka till kontogrupp 10 Immateriella anläggningstillgångar för att se andra immateriella anläggningstillgångar.