Vad är en hembudsklausul?

Enligt enligt huvudregeln (ABL 4:7) får aktier fritt överlåtas och förvärvas om inte förbehåll har gjorts i bolagsordningen. De förbehåll som man kan göra enligt ABL är följande: – samtyckesförbehåll (ABL 4:8) – förköpsförbehåll (ABL 4:18) – hembudsförbehåll (ABL 4:27)
Continue reading…

 

Vad är ett hembudsförbehåll?

Äganderätten till aktier Enligt enligt huvudregeln (ABL 4:7) finns inga begränsningar i äganderätten till aktier, utan dessa får fritt överlåtas och förvärvas. Dock kan äganderätten begränsas genom förbehåll i bolagsordningen. Enligt ABL får nedanstående förbehåll göras för begränsandet av äganderätten: – samtyckesförbehåll (ABL 4:8) – förköpsförbehåll (ABL 4:18) – hembudsförbehåll (ABL 4:27) Aktiers lika rätt Enligt likhetsprincipen (ABL 4:1) […]
Continue reading…