Vad är ett hembudsförbehåll?

Äganderätten till aktier
Enligt enligt huvudregeln (ABL 4:7) finns inga begränsningar i äganderätten till aktier, utan dessa får fritt överlåtas och förvärvas. Dock kan äganderätten begränsas genom förbehåll i bolagsordningen.

Enligt ABL får nedanstående förbehåll göras för begränsandet av äganderätten:
– samtyckesförbehåll (ABL 4:8)
– förköpsförbehåll (ABL 4:18)
– hembudsförbehåll (ABL 4:27)

Aktiers lika rätt
Enligt likhetsprincipen (ABL 4:1) har alla aktier lika rätt i bolaget, men man kan begränsa denna ”lika rätt” genom förbehåll i bolagsordningen.

– företrädesrätt till nya aktier (ABL 4:3)
-skiljemän
-rösträttsbegränsning (ABL 4:5)
-nedsättning
-aktie med olika rätt (ABL 4:2)
-avstämningsförbehåll
-omvandlingsförbehåll (ABL 4:6)

Hembudsklausul