Vad är ett omvandlingsförbehåll?

Enligt 6 § 4 kap. ABL kan man ta in ett förbehåll i bolagsordningen om att en aktie av ett visst slag under vissa angivna förutsättningar och på närmare angivet sätt skall kunna omvandlas till en aktie av annat angivet slag (omvandlingsförbehåll).

Tex kan man ta in ett förbehåll om att B-aktier efter 3 år ska kunna omvandlas till A-aktier.

När en aktie omvandlas, skall detta genast anmälas för registrering i aktiebolagsregistret. En omvandling är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i aktieboken eller, om bolaget är avstämningsbolag, i avstämningsregistret.