Bokföring/deklarering av Adsense intäkter – Adwords kostnader

Hur ska man bokföra/deklarera Adsense intäkter och Adwords kostnader?
Huvudregeln enligt inkomstskattelagen är att ersättningar för varor, tjänster och inventarier, avkastning av tillgångar, kapitalvinster samt alla andra inkomster i näringsverksamheten ska tas upp som intäkt. (15:1 IL)Svenska företag kan marknadsföra sig på Internet genom annonsering hos olika svenska publicisters webbplatser (företag) med hjälp av Googles Adwords . Publicisterna får betalt genom att människor klickar på annonserna som visas på deras webbsidor med hjälp av Googles Adsense. Inkomsterna från Adsense är med andra ord inkomster från annonsering, som  är en tjänst.

Publicisterna säljer inte sina tjänster direkt till företaget, utan tjänsterna säljs till Google som i sin tur säljer dem vidare till dem svenska företagen. Företagen köper allså sina tjänster av Google och inte publicisterna.

Då Google bedriver sin verksamhet i Sverige genom en filial i Irland är det fråga om:
– Adsense – försäljning av tjänster när köparen är skatteskyldig i annat EG-land (Irland)
– Adwords – inköp av tjänster från annat EG-land (Irland).

Deklaration – deklarering av, deklarera Adsense inkomster/intäkter
Då tjänsterna riktas till en svensk målgrupp (en svensk webbplats) genom ett svenskt företag (med säte i Sverige) ska Adsense inkomster beskattas i Sverige, dvs redovisas i skattedeklarationen.I skattedeklarationen ska Adsense inkomster/intäkter redovisas på ruta 39 Försäljning av tjänster när köparen är skatteskyldig i annat EG-land.

Deklaration – deklarering av, deklarera  Adwords utgifter/kostnader
Då det är fråga om ett svenskt företag som gör ett inköp från ett företag (Google) i ett annat EG ska utgiften redovisas i skattedeklartionen (moms).I skattedeklarationen ska Adwords utgifter/kostnader redovisas på ruta 21 Inköp av tjänster från annat EG-land.

Det utgår ingen ingående moms på Adwords utgifter, men ska ändå redovisas en fiktiv moms i skattedeklarationen. Den fiktiva momsen är 25 % på beloppet på Adwords utgifterna.

Det fiktiva momsbeloppet ska till lika belopp deklareras både som utgående moms (ruta 30 Utgående moms) och som ingående moms (ruta 48 Ingående moms att dra av).

Då beloppen i båda rutorna är lika stora så kommer dessa att ta ut varandra. Effekten blir att man varken får tillbaka moms från Skatteverket eller att man betalar in moms till Skatteverket för det gjorde inköpet.

Bokföring av, bokföra, hur man bokför Adsense inkomster/intäkter

Bokföring av, bokföra, hur man bokför Adwords utgifter/kostnader