Vad är ett förköpsförbehåll?

Enligt enligt huvudregeln (ABL 4:7) får aktier fritt överlåtas och förvärvas om inte förbehåll har gjorts i bolagsordningen.

De förbehåll som man kan göra enligt ABL är följande:
– samtyckesförbehåll (ABL 4:8)
– förköpsförbehåll (ABL 4:18)
– hembudsförbehåll (ABL 4:27)