Förbehåll i bolagsordningen

De förbehåll som ett aktiebolag kan göra i sin bolagsordning är nedanstående.
Klicka på förbehållet som du vill veta mer om: