Representationsgåvor

Representationsgåvor –  representation genom att ge en gåva –  för att en utgift avseende representationsgåva skall anses vara avdragsgill måste det enligt RÅ 1982 1:9 det föreligga ett omedelbart samband med verksamheten  (inleda eller bibehålla affärsförbindelse).

Som exempel på representationsgåvor som har ett omedelbart samband med verksamheten kan nämnas att ett leverantörsföretag uppvaktar ett kundföretag med en blomsteruppsats eller en bokgåva med anledning av att kundföretaget öppnar en ny filial eller firar ett jubileum. Ett annat exempel är då en skattskyldig i stället för att bjuda på måltid på restaurang i samband med affärsuppgörelse överlämnar en chokladkartong, en fruktkorg eller liknande.

Exempel på avdragsgilla representationsgåvor:
– blomsteruppsats (blombukett, blommor)
– bokgåva
– chokladkartong
– fruktkorg

Avdragsgillt belopp
Avdrag för representationsgåva bör medges med skäligt belopp, dock högst 180 kr/180 kr plus mervärdesskatt per person.

Exempel på ej avdragsgilla representationsgåvor:
– kransar och eller blommor i samband med dödsfall hos kundföretag (motsvarande vid anställds dödsfall dras av som personalkostnad).
– representationsgåva till affärsförbindelser vid helger (exempelvis julgåva) eller personliga högtidsdagar

Avdrag för representationsgåva till affärsförbindelser vid helger eller personliga högtidsdagar bör inte medges. Detsamma gäller för utgifter för kransar eller blommor i samband med dödsfall. Sådana representationsgåvor får som regel anses ha ett alltför stort inslag av personlig generositet för att avdrag skall kunna medges.

Läs mer om representation och vilka belopp som gäller för avdragsgill representation det aktuella inkomståret!