Reklamgåvor

Reklamgåvor –  representation genom gåva – utgiften för en reklamgåva kan vara avdragsgill om det avser reklamgåvor som utgör artiklar av förhållandevis obetydligt värde och som antingen har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning eller utgörs av enklare presentartiklar såsom almanackor eller pennknivar. Gåva av detta slag är ofta försedd med det givande företagets namn eller firmamärke.

Gåvan bör, för att anses som reklamgåva, sakna personlig karaktär.

Krav som uppställs för avdrag:
• Obetydligt värde (350 kr inkl. moms har godtagits av Regeringsrätten).
• Anknytning till givarens sortiment/tillverkning eller enklare presentartiklar (t.ex. almanackor, pennknivar).
• Bör sakna personlig karaktär.

Läs mer om representation och vilka belopp som gäller för avdragsgill representation det aktuella inkomståret!