65 Övriga externa tjänster

65 Övriga externa tjänster

BAS-konton:

6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto)
6510 Mätningskostnader
6520 Ritnings- och kopieringskostnader
6530 Redovisningstjänster
6540 IT-tjänster
6550 Konsultarvoden
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer
6570 Bankkostnader
6580 Advokat- och rättegångskostnader
6590 Övriga externa tjänster

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.