Semesterbostad

Semesterbostad som är helt fri eller subventionerad utgör en skattepliktig förmån. Med semesterbostad avses bostadslägenhet som för förmånshavaren utgör en semesterbostad, dvs. som används av honom för semester- eller fritidsändamål. Som semesterbostad räknas inte bostadslägenhet där förmånshavaren har sin stadigvarande bostad (prop. 1993/94:90 s. 103 och 1996/97:173 s. 33).

Skatteplikt för förmånen föreligger oavsett om bostaden ligger i Sverige eller i utlandet.

Förmånen ska vid skatteavdrag och uttag av arbetsgivaravgifter liksom även vid inkomsttaxeringen beräknas till marknadsvärdet (61 kap. 2 § IL och prop. 1993/94:90 s. 103).

På semesterorter finns normalt inga svårigheter att avgöra vad som är marknadsvärdet. På sådana orter ska de priser som semesterbostaden betingar på hyresmarknaden användas. Sådana priser kan avse uthyrning direkt av turistföretag, enskilda stugägare eller via stugförmedling. 

Semesterbostad i Sverige
I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:32) anges: ”Saknas hyresmarknad eller föreligger i övrigt svårigheter att göra en objektiv beräkning av värdet med utgångspunkt i marknadsvärdet bör förmån av fri semesterbostad värderas till nedan angivna belopp.”

   
Fjällstuga (lägenhet)  
Jul, nyår, vårvinter (febr-april) 3 300 kr per vecka
Övrig tid 1 300 kr per vecka
   
Sommarstuga (lägenhet)  
Sommar (mitten juni–mitten aug) 3 300 kr per vecka
Övrig tid 1 300 kr per vecka

 

Semesterbostad i utlandet
Även för semesterbostad i utlandet ska förmånsvärdet beräknas till marknadsvärdet på orten och för den aktuella säsongen.På semesterorter finns normalt inga svårigheter att avgöra vad som är marknadsvärdet. I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:32) anges följande: ”Saknas hyresmarknad eller föreligger i övrigt svårigheter att göra en objektiv beräkning av värdet med utgångspunkt i marknadsvärdet bör förmån av fri semesterbostad i utlandet värderas till 3 300 kr per vecka.”

Leave a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.