Kostförmån

Kostförmån – förmån av fri kost

Fri kost är normalt en skattepliktig förmån oavsett om den erhålls fortlöpande eller endast vid särskilda tillfällen, såsom under tjänsteresa, tjänsteförrättning, tjänstgöring på annan ort, kurser, kongresser, konferenser, studieresor o.d.

Förmån av fri kost är skattepliktig även om den erhållits utomlands.

I likhet med andra förmåner är kostförmån skattepliktig oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som utger förmånen. En förutsättning är att förmånen kan anses ha sin grund i anställningen.

Kostförmån kan i vissa fall vara skattefri, vilka är särskilda undantag från beskattning av kostförmån:

Fri kost på allmänna transportmedel

Fri frukost på hotell och liknande inrättning

Fri kost vid representation (intern och extern representation)

Fri kost för svensk FN-personal m.fl.

Fri kost för lärare och annan personal

Fri kost för vårdpersonal