Värdering av bilförmån

Nybilspris för bilmodellen
Enligt 61 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med bilmodell bilar av samma märke, variant och tillverkningsår. Med en bilmodells nybilspris avses enligt 61 kap. 6 § andra stycket IL det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden.

Läs mer om nybilspris för bilmodellen

Extrautrustning
Vid beräkning av förmånsvärdet ska enligt 61 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anskaffningskostnaden för eventuell extrautrustning som ingår i förmånen läggas till nybilspriset.

Detta gäller dock inte om nybilspriset beräknats enligt 61 kap. 7 § IL. För en bilmodell som är sex år eller äldre, ska nybilspriset i sådant fall anses vara det högsta av
–    det verkliga nybilspriset och anskaffningskostnaden för extrautrustning enligt 61 kap. 6 och 8 §§ IL
–    fyra prisbasbelopp.

Läs mer om extrautrustning

Miljöbil
Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik ska enligt 61 kap.8 a§ inkomstskattelagen (1999:1229) förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, alternativt 60 procent eller 80 procent av detta förmånsvärde.

Läs mer om miljöbil

Nedsättning av förmånsvärde
Om den skattskyldige lämnar ersättning för bilförmånen, ska enligt 61 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, förmånsvärdet beräknas till värdet för förmånen enligt 61 kap. 5—10 §§ IL minskat med vad han har betalat.

Läs mer om nedsättning av förmånsvärde

Byte av bil
För en förmån som den skattskyldige haft under bara en del av året, ska värdet enligt 61 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte har haft förmånen.

Läs mer om nedsättning av  byte av bil

Leave a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.