Fakturamallar

Fakturamallar – behöver du en fakturamall – här kan du ladda ner olika fakturamallar. Klicka på nedanstående för att ladda ner den fakturamall som passar dig.

Har du startat eget och det är dags att skicka första fakturan. Du har precis startat och vill inte investera i faktureringsprogram pga att du inte vet hur det kommer att gå framöver och vill hålla igen på kostnaderna.

Fakturering är en viktigt del i att driva företag. Nyblivna företagare tycker oftast administration och fakturering är ganska tråkigt och vill fokusera på kärnverksamheten. Dock är administration och fakturering en viktig del i företagandet. En snygg och korrekt faktura är viktigt om man vill verka seriös och professionell. Därför är det viktigt att veta vad lagen ställer för krav på en faktura.

Vad ska en faktura innehålla för uppgifter en lagen?

Vad en faktura ska innehålla och hur den ska se ut regleras i två olika lagar. Enligt bokföringslagen 5 kap. 5-10 §§ ska en verifikation innehålla vissa grunduppgifter för att uppfylla bokföringslagen krav på bokföring. En faktura är att likställa en verifikationen och därav ska en faktura innehålla nedanstående uppgifter för att uppfylla bokföringslagens krav på en verifikation. En faktura måste innehålla följande uppgifter:

 • datum – när fakturan har sammanställts
 • kund – uppgift om vem fakturan är ställd till
 • affärshändelsen –  när den inträffat, dvs när man sålt varan eller tillhandahållit tjänsten
 • specifikation – vad fakturan avser, dvs vad man sålt eller vilka tjänster man har tillhandahållit
 • belopp – vad varan eller tjänsten har kostat.

Förutom bokföringslagens krav så måste även en faktura enligt mervärdesskattelagen innehålla uppgift om följande:

 • ett unikt löpnummer för varje faktura, dvs fakturan måste innehålla ett faktureringsnummer
 • säljarens registreringsnummer till moms, dvs momsregistreringsnummer (VAT-nummer)
 • säljarens och köparens namn och adress
 • varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • den eller de momssatser som gäller (6, 12, 25 %)
 • den moms som ska betalas, dvs totala momsen för alla varor och tjänster sålts vid den aktuella affärshändelsen.

Ovanstående kan tyckas vara omfattande krav på vad en faktura ska innehålla, men med hjälp av ett fakturaprogram så kan man fakturera ganska enkelt. Dock kan faktureringsprogram vara ganska dyrt att köpa in i början. Därav kan det vara bra att ha en fakturamall till att börja med istället. Vi har sammanställt en liten lista med olika fakturamallar. Klicka på nedanstående för att ladda ner den fakturamall som passar dig.

Fakturamallar gratis

Företagande.se fakturamallar:

fakturamall i pdf

Mallar.eu fakturamallar:

fakturamall i Word

fakturamall i Excel