Räntekostnader och avgifter

Enligt inkomstskattelagen (IL 9 kap. 8-9 §) är inte följande kostnader avdragsgilla:

Räntekostnader och avgifter
– Räntor på skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser:
+5 kap. 8 § vägtrafikskattelagen (2006:227) eller 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
+5 kap. 14-18 §§ tullagen (2000:1281), och
+19 kap. 2 och 4-9 §§ skattebetalningslagen (1997:483).

-Dröjsmålsavgifter beräknade enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift får inte dras av.
Böter och offentligrättsliga sanktionsavgifter

BAS-konton:
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter

Leave a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.