Avskrivningar på byggnader

Avskrivningar (värdeminskningsavdrag) på byggnader – skattemässiga avskrivningar på byggnader. Här går vi igenom de skattemässiga värdeminskningsavdrag (avskrivningar) som man får göra på byggnader. Det skattemässiga avskrivningarna (värdeminskningsavdraget) för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket.

Skattemässiga avskrivningarna (värdeminskningsavdraget) för byggnader variera mellan 2-5 % beroende på byggnadstypen.

Nedanstående procentsatser gäller för år inkomståret (räkenskapsåret) 2011 (taxeringsår 2012):

Byggnadstyp Typkod Procentsats
Småhus 120, 213-223 2%
Hyreshus
Hotell och restauranger 322 3%
Parkeringshus och varuhus 324 3%
Kiosk 323 5%
Övriga 320, 321, 325, 326, 381 2%
Ekonomibyggnad
Kylhus, silos och växthus 120, 121 5%
Övriga 120-121 4%
Industribyggnad
Vattenkraftsbyggnader 713, 720 2%
Värmekraftsbyggnader 719, 730-733 4%
Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning 412, 414, 420-433, 481 4%
Övriga, som endast kan användas begränsat för annat ändamål än det de utnyttjas för 412, 420-433 och 481 5%
Specialbyggnad 820-829, 890 3%