Statslåneräntan (slr)

Statslåneräntan (SLR) – genomsnittlig statslåneränta 2018 (2017)

Statslåneräntan november 2017 - statslåneräntan 30 nov 2017

Statslåneräntan (SLR) är en referensränta som används inom skattelagstiftningen och som Riksgälden bestämmer.

I skattelagstiftningen används  statslåneräntan som gäller den 30 november året före inkomståret / beskattningsåret, dvs för inkomståret 2018 är statslåneräntan 0,49 % (statslåneräntan 2017) och för inkomståret 2017 så är statslåneränta om 0,27 % (statslåneräntan 2016).

Statslåneräntan (%)

År %
2017-11-30 0,49
2016-11-30 0,27
2015-11-30 0,65
2014-11-30 1,01
2013-11-30 2,09
2012-11-30 1,49
2011-11-30 1,65
2010-11-30 2,84
2009-11-30 3,20
2008-11-30 2,89
2007-11-30 4,16
2006-11-30 3,54
2005-11-30 3,26
2004-11-30 3,95
2003-11-30 4,71
2002-11-30 4,85

Det är statslåneräntan 30 november två taxeringsår tidigare som används för beräkning av schablonintäkt på periodiseringsfonder. För räkenskapsår 2017 (Taxeringsår 2018) används statslåneräntan den 30 november 2016.

Genomsnittlig statslåneränta (%)

År %
2017 0,51
2016 0,34
2015 0,58
2014 1,62
2013 2,01
2012 1,52
2011 2,57
2010 2,76
2009 3,10
2008 3,88
2007 4,13

Den genomsnittliga statslåneräntan fastställs av Skatteverket. Genomsnittlig statslåneränta under kalenderåret före beskattningsåret/inkomståret används vid beräkning av skatteunderlag för avkastningsskatt, bland annat på utländska kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar.

Statslåneräntan vid beräkning

Statslåneräntan används vid beräkning av:

  • Utdelning i fåmansföretag (fr o m tax 2007)
  • Räntefördelning
  • Bilförmån
  • Ränteförmån
  • Schablonränta på periodiseringsfonder