Utlandstraktamente

Utlandstraktamente – traktamente för tjänsteresa utomlands

Vid tjänsteresa utomlands gäller samma regler som för inrikes resor. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente vid utrikes tjänsteresa.

Utlandstraktamente till de vanligaste länderna för inkomstår 2011 (taxeringsår 2012) uppgår till:

Traktamente (land) Belopp/dag (kr)
Traktamente Danmark 630
Traktamente Frankrike 797
Traktamente Italien: 732
Traktamente Japan 1 105
Traktamente Kanada 934
Traktamente Kina 805
Traktamente Luxemburg 702
Traktamente Norge 787
Traktamente Spanien 479
Traktamente Storbritannien 804
Traktamente England 804
Traktamente Tyskland 576
Traktamente USA 752

I Skatteverkets allmänna råd hittar du utlandstraktamenten till övriga länder.

Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa
Traktamentet måste reduceras vid tex erhållandet av helt fri eller delvis fri kost under tjänsteresan.

Minskning av normalbeloppet med
Måltid Procent
Helt fri kost 85 %
Lunch och middag 70 %
Lunch eller middag 35 %
Frukost 15 %

Läs mer om traktamenten eller traktamente vid tjänsteresa inom Sverige – inrikestraktamente.