Reseersättning

Reseersättning (bil)- en arbetsgivare ska ersätta de kostnader som en anställd har för resor i tjänsten, till exempel kostnader för färdmedel, ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresan och kostnader för att utnyttja egen bil i tjänsten.

Resekostnader (direkta) – kostnadsersättning
En arbetsgivare ska ersätta den anställde för direkta resekostnader för till exempel flyg, tåg, taxi ska du ha ersättning från din arbetsgivare. Denna ersättning är en kostnadsersättning och är skattefri. De flesta företag där det förekommer tjänsteresor har någon form av resereglemente som talar om hur och till vilka kostnader du har rätt att resa i tjänsten.

Traktamente (ökade levnadskostnader)
En arbetsgivare ska ersätta den anställde för ökade levnadskostnader i samband med en tjänsteresa (med övernattning) utanför verksamhetsorten (fem mil från tjänstestället eller bostaden) genom traktamente.

Läs mer om:
Regler om traktamente
Traktamenten i Sverige
Utlandstraktamente

Reseersättning (bil eller annat fordon)
En arbetsgivare ska ersätta den anställde för användandet av egen bil eller annat eget fordon i tjänsten, läs mer om skattefri milersättning (bilersättning).

Restidsersättning (restid)
Restidsersättning (restid) är en ersättning som kompenserar den anställde för eventuell restid utöver den ordinarie arbetstiden som åtgår under en beordrad tjänsteresa. Restidsersättning är oftast reglerat genom anställningsavtal eller kollektivavtal.  Besök din fackliga organisations hemsida för att läsa just om vad som gäller för dig.

Reseavtal
Reseavtal är avtal som antingen är tecknade på central eller lokal nivå mellan din arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation. I reseavtalen regleras resekostnadsersättningar, traktamente, resetillägg med mera. Besök din fackliga organisation för mer information om vad som gäller för dig.

Bokföring av resersättning och restidsersättning
Hur ska man bokföra reseersättning, läs om hur du ska bokföra reseersättning.