Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet 2013 (2014) uppgår till 45 500 kr

Aktuellt prisbasbelopp för år 2012 (2013) och kommande år 2013 (2014)! Här kan du se vad det aktuella prisbasbeloppet är för nuvarande och aktuellt år (räkenskapsår, inkomstår, taxeringsår) och vad prisbasbeloppet var för de senaste och tidigare åren 2001-2013:

Inkomstår/räkenskapsår Taxeringsår Prisbasbelopp Förhöjt prisbasbelopp
Prisbasbelopp 2013 2014 44 500 45 400
Prisbasbelopp 2012 2013 44 000 44 900
Prisbasbelopp 2011 2012 42 800
Prisbasbelopp 2010 2011 42 400
Prisbasbelopp 2009 2010 42 800
Prisbasbelopp 2008 2009 41 000
Prisbasbelopp 2007 2008 40 300
Prisbasbelopp 2006 2007 39 700
Prisbasbelopp 2005 2006 39 400
Prisbasbelopp 2004 2005 39 300
Prisbasbelopp 2003 2004 38 600
Prisbasbelopp 2002 2003 37 900
Prisbasbelopp 2001 2002 36 900
Prisbasbelopp 2000 2001 36 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället (konsumentprisindex). Prisbasbeloppet fastställs varje år av regeringen och påverkar bl.a:

– Värdet av bilförmån
– Maximalt skattefritt traktamente
– Deklarationspliktsgränsen
– Grundavdraget för löntagare
– Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling

Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i SFS 2010:110. Enligt gällande bestämmelser anges detta av utvecklingen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. Mellan 1960 och 1981 fastställdes Basbeloppet för en månad i sänder på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget två månader tidigare. Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.