Kostförmåner

Kostförmån – beräkning, värdering och beskattning av kostförmån för en fri måltid (frukost, lunch eller middag) eller helt fri kost.

Under inkomstår (räkenskapsår) 2012 (taxeringsår 2013) gäller nedanstående belopp för kostförmåner:

Kostförmån 2012
2011
Frukost 40 kr 38 kr
En fri måltid – Lunch eller middag 80 kr 76 kr
Helt fri kost (minst tre måltider) 200 kr 190 kr

Fri kost, som åtnjuts på allmänna transportmedel under tjänsteresa och fri frukost, som åtnjuts på hotell, blir skattefri om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet.