Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet år 2013 (2014) är 56 600 kr

Inkomstbasbelopp – aktuellt inkomstbasbelopp för år 2013 (2014) och för tidigare år 2009-2012! Här kan du se vad det aktuella inkomstbasbeloppet är för nuvarande och aktuellt år (räkenskapsår, inkomstår, taxeringsår) och vad inkomstbasbeloppet var för de senaste och tidigare åren 2009-2012:

Inkomstbasbeloppet för inkomståret 2013 och taxeringsåret 2014 har fastställts av Skatteverket till 56 600 kr.

Inkomstår /räkenskapsår
Taxeringsår Belopp
Inkomstbasbelopp 2013 2014 56 600 kr
Inkomstbasbelopp 2012 2013 54 600 kr
Inkomstbasbelopp 2011 2012 52 100 kr
Inkomstbasbelopp 2010 2011 51 100 kr
Inkomstbasbelopp 2009 2010 50 900 kr

 

 

 

 

 

 

 

Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet och har stor inverkan på inkomstpensionen.