Förseningsavgifter till Skatteverket

Förseningsavgifter till Skatteverket på grund av för sent inlämnad skattedeklaration uppgår till följande under räkenskapsåret 2011 (taxeringsår 2012) till följande:

Skattedeklaration (mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter) : 500 kr och i vissa fall 1 000 kr.
Fastighetsdeklaration: 500 kr och efter den 1 maj 2 000 kr.

Periodisk sammanställning: 1 000 kr

Inkomstdeklaration lämnad Aktiebolag och ekonomiska föreningar Övriga
Efter deklarationstidpunkten 5 000 kr 1 000 kr
Tre månader efter deklarationstidpunkten 10 000 kr 2 000 kr
Fem månader efter deklarationstidpunkten 15 000 kr 3 000 kr

Har du fått anstånd gäller tidpunkten från anståndsdagen.