Expansionsfond

Expansionsfond – beräkning av avsättning till expansionsfonden.

Takbelopp = Tillgångar – skulder, vid beskattningsårets utgång.

Högsta möjliga avsättning = Takbeloppet dividerat med 0,737, alternativt takbeloppet multiplicerat med 135,69 %

Expansionsfondsskatten = 26,3 %