Dubbel bosättning

Dubbel bosättning – under räkenskapsåret 2011 (taxeringsår 2012) får avdrag göras för nedanstående:

Avdrag för måltider den första månaden, 63 kr per dag.
Utgifter för logi, faktisk kostnad.