Verifikation

Verifikationer är de uppgifter som dokumenterar affärshändelser, t.ex. en faktura, ett kvitton, ett utbetalningsbesked, en inbetalningsavi m.m. En affärshändelse är allt som påverkar ekonomin i företaget, som t.ex. tjänster som köps och säljs, in- och utbetalningar, överföringar mellan konton, inventarier som inhandlas m.m.

Enligt 5 kap. 6-9 §§§ bokföringslagen ska verifikationer innehålla följande uppgifter:

– datum – när verifikationen skrevs
– datum – när affärshändelsen inträffade
– vad affärshändelsen avser
– beloppet med moms specificerad
– köpare
– säljare
– eventuella hänvisningar till andra underlag som man av praktiska själ förvarar separat, som t.ex hyresavtal.

Verifikationsnummer
Verifikationen ska ha ett verifikationsnummer (löpnummer) så att det går att se i vilken ordning verifikationerna har kommit. Ett bra sätt att hålla ordning på pappersverifikationer kan vara att stämpla dem med ankomstdatum. Verifikationen måste även innehålla uppgifter som är nödvändiga för att man ska kunna se sambandet mellan verifikationen och den bokförda händelsen.

Verifikationsnummerserie

Läs även Bokföringsnämndens vägledning,  Bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om verifikationer (BFNAR 2000:6)