Kontoplan

Kontoplan – vad är en kontoplan och hur används kontoplaner?

Kontoplaner används för att förenkla och få ett ordnat system i ett företags bokföring. Genom bokföringskonton samlar man ihop affärshändelser av samma typ på respektive bokföringskonto. De bokföringskonton som ett företag använder i sin bokföring utgör tillsammans företagets kontoplan.

En kontoplan talar om vilka typer affärshändelser som ett företag har haft under en given period (normalt ett räkenskapsår). De olika bokföringskonto som ingår i kontoplanen talar sedan om saldot för de olika affärshändelserna utifrån typ.

Uppbyggnad av en kontoplan
I Sverige finns det inte något lagkrav på hur en kontoplan ska ska vara uppbyggd och vilka bokföringskonton kontoplanen måste innehålla. Detta innebär att att man kan hitta på egna bokföringskonton och skapa en egen kontoplan eller skapa egna konton till en befintlig kontoplan, tex BAS-kontoplanen.

När man talar om kontoplaner så är BAS-kontoplan det första man tänker på i samband med kontoplaner. BAS-kontoplanen är den vanligaste kontoplanen och används av och utgör grunden till de flesta kontoplaner som finns i Sverige.

Här kan du läsa mer om hur BAS-kontoplanen är uppbyggd för att förstå hur en kontoplan ska vara uppbyggd för att den ska förenkla och få ett ordnat system i din bokföring.

Olika kontoplaner

Kontoplan för aktiebolag
Du kan även ladda ner kontoplaner för aktiebolag från Visma. Du kan hämta den senaste BAS-kontoplanen här.

Kontoplan för enskild firma
Du kan även ladda ner kontoplaner för enskild firma från Visma. Du kan hämta den senaste BAS-kontoplanen här.

Kontoplan för förening
Du kan även ladda ner kontoplaner för förening från Visma. Du kan hämta den senaste BAS-kontoplanen här.

Branschspecifika kontoplaner
Hotell och restauranger
SHR har tagit fram en kontoplan för hotell och restauranger. Kontoplanen grundar sig på BAS-kontoplanen och kan laddas ner från SHR:s websida. Du hämta kontoplanen här (2008) och här (2010).

Norsk kontoplan