Bokföringskonton

Bokföringskonton – vad är ett bokföringskonto och hur används bokföringskonton?

Bokföringskonton används för att förenkla och få ett ordnat system i ett företags bokföring. Genom bokföringskonton samlar man ihop affärshändelser av samma typ på respektive bokföringskonto. Ett bokföringskonto talar om hur mycket affärshändelserna av samma typ har uppgått till under räkenskapsåret.

Exempel: bokföringskonto 7010 Löner till kollektivanställda talar om hur stora kostnader man har haft för löner till kollektivanställda

Ett vanligt bokföringskonto består normalt av fyra siffror, men större företag och större koncerner använder oftast fler siffror i sina bokföringskonton. För mindre och medelstora företag räcker det oftast med bokföringskonton bestående av 4 siffror, men för större företag och större koncerner är bokföringskonton med 6-8 siffror ganska vanligt.

De bokföringskonton som används på iBokföring är bokföringskonton med endast 4 siffror.

Krav på bokföringskonton och siffornas betydelse
Idag finns det inga krav på hur ett bokföringskonto ska se ut och det finns heller inte någon begränsning i hur många siffror som får användas i ett bokföringskonto. Detta innebär att ett företag kan skapa och bygga upp egna bokföringskonton med så många siffror som de anser att de behöver för att kunna presentera sin bokföring på ett ordnat sätt.

Däremot finns vissa grundläggande regler som gäller för alla oavsett hur ens bokföringskonto är uppbyggt och oavsett hur många siffror man använder i sina bokföringskonton. Dessa regler har blivit standard och används av alla företag oavsett hur många siffror man har i sina bokföringskonton.

Den första siffran i ett bokföringskonto ska ange vilken kontoklass bokföringskontot tillhör, dvs ifall det är fråga om en tillgång, eget kapital eller en skuld. Den andra siffran i ett bokföringskonto ska ange vilken kontogrupp bokföringskontot tillhör, exempelvis 19XX som anger att det är fråga om ett kassa och bank bokföringskonto. De sista siffrorna ska ange ifall det är fråga om ett gruppkonto, huvudkonto eller underkonto. Här kan du läsa mer om betydelsen av dem olika siffrorna i ett bokföringskonto

Bokföringskonton och kontoplaner
De bokföringskonton som ett företag använder i sin bokföring utgör tillsammans företagets kontoplan. Läs mer om hur en kontoplan är uppbyggd och om de kontoplaner som är vanligt förekommande.