Faktureringsmetoden

Den som bedriver näringsverksamhet genom en enskild firma kan i princip välja mellan två olika bokföringsmetoder.

Den ena är faktureringsmetoden, vilket är den vanligaste metoden och kallas för ofta för huvudmetoden. Faktureringsmetoden är något svårare än den andra metoden, kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär helt enkelt att du redovisar moms i den redovisningsperiod då fakturan enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts. Moms enligt förteckningar över de obetalda fakturorna vid redovisningsperiodens slut, ska redovisas i den berörda perioden.