Bokslutsmetoden

Bokslutsmetoden är kopplad till kontantmetoden,dvs endast de som tillämpare kontantmetoden är tvungna att tillämpa bokslutsmetoden.

Bokslutsmetoden innebär helt enkelt att moms på en leverantörs- eller kundfaktura ska redovisas  först när leverantörsfakturan har betalats eller när inbetalning har skett för kundfakturan. Detta gäller normalt för alla redovisningsperioder under beskattningsåret utom för den sista perioden

Under beskattningsåret  sista period ska även moms redovisas på fakturor som är obetalda vid periodens slut.

Det är viktigt att det vid det efterföljande beskattningsåret se till att moms på obetalda fakturor inte blir dubbelredovisad i samband med betalning eller inbetalning.

Därför bör man stämpla eller märka ut de fakturor som tidigare redovisats för att särskilja dessa och för att  undvika en dubbelredovisning.