84 Räntekostnader och liknande resultatposter

84 Räntekostnader och liknande resultatposter

BAS-konton:

8400 Räntekostnader (gruppkonto)
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder
8430 Valutakursdifferenser på skulder
8440 Erhållna räntebidrag
8450 Orealiserade värdeförändringar på skulder [Ej K2]
8460 Räntekostnader till koncernföretag
8480 Aktiverade ränteutgifter [Ej K2]
8490 Övriga skuldrelaterade poster

Leave a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.