83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

 

BAS-konton:

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar
[Ej K2] 8320 Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar
8330 Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar
8340 Utdelningar på kortfristiga placeringar
8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar
8360 Övriga ränteintäkter från koncernföretag
8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar
8380 Återföringar av nedskrivningar av kortfristiga placeringar
8390 Övriga finansiella intäkter

Leave a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.